Հեղինակի ներկա ժողովածուն ընդգրկում է նրա կյանքի վերջին տարիներին գրած և նախորդ գրքերում զետեղված ստեղծագործությունները: Ժողովածուում հեղինակին հատուկ պարզ ու անպաճույճ ոճով, բանաստեղծական անկեղծությամբ ու թեմատիկ բազմազանությամբ արտացոլված են նրա մտորումներն ու խոհերը կյանքի, մարդու մաքառումների ու երազանքների մասին:

 

 

Հեղինակի ներկա ժողովածուն ընդգրկում է արձակ ստեղծագործությունները` վեպ, դրամա և Սայաթ-Նովայի ծննդյան տարեթվի առեղծվածը վերծանող աշխատություն: Հեղինակը ցուցաբերել է գեղարվեստական յուրովի մոտեցում` դրանով հանդերձ հարազատ մնալով պատմությանը:
  Հ. Սևոյանի նոր գիրքը կազմված է վերջին տարիներս հեղինակի գրած բանաստեղծություններից: Դրանցում արտացոլված են մեր ժամանակակցի խոհերն ու մտորումները, որոնց նպատակը ճշմարտության, բարության և ազնվության սկզբունքների հաստատումն է:
  ՙԱնթեղ՚ ժողովածուն հեղինակի երրորդ գիրքն է, ուր արտացոլված են մեր օրերի մարդու խոհերն ու ձգտումները, հեղինակի մտորումները`մարդկային կյանքի լուսավոր ու ստվերոտ կողմերի մասին:
  Հեղինակի առակների երկրորդ ժողովածուն է: Գրքում դատապարտվում է մեր կյանքում դեռևս գոյություն ունեցող ստվերոտ կողմերը:
   
  Ժողովածուում տեղ են գտել ժողովրդական զրույցների չափածո մշակումներ, ավանդապատումներ ու առակներ, որոնք ունեն դաստիարակչական նշանակություն, սովորեցնում են ազնվություն, բարություն և աշխատասիրություն:
  Հեղինակը բանասիրական պրպտումների միջոցով հետազոտել ու վերլուծել ` Սայաթ-Նովայի կենսագրությանը վերաբերող մի շարք հարցեր և տվել է դրանց նորովի բացատրություններ, որոնք կարող են հետաքրքրական նյութ հանդիսանալ սայաթնովագիտության համար:
Նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:
Անհատական պատվեր:
  Դոնի գրավական վաշտը, - Շոլոխովի արտահայտությամբ, - ստեղծել է բազմաթիվ լավ ստեղծագործություններ, որոնք հայտնի են մեզ մոտ և ուրիշ երկրներում: Այդ ստեղծագործություններից կազմված մի ծաղկեփունջ է ներկա ժողովածուն, որը հմայում է իր բանաստեղծական ինքնատիպ բույրերով ու երանգներով: